รับฟังความคิดเห็น

สนข.เปิดรับฟังความเห็นรถไฟรางคู่’เด่นชัย-เชียงใหม่’ คาดใช้งานปี 64

สนข. เปิดเวทีรับฟังความเห็นรถไฟรางคู่ สายเด่นชัย – เชียงใหม่ ครั้งสุดท้าย ก่อนชงแผนเสนอ ครม.อนุมัติ คาดใช้งบก่อสร้างกว่า 6 หมื่นล้านบาท มั่นใจปี 64 พร้อมเปิดใช้งาน

โฆษก กอ.รมน.ชี้แจงคืบหน้ารับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้นที่

โฆษก กอ.รมน. ชี้แจงความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองในระดับพื้นที่ เผยรับฟังเสร็จสิ้นแล้ว 23 จังหวัด โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยดีก่อนนำเสนอให้อนุกรรมการฯ ภายในสิ้นเดือน มี.ค.