รับฟังความเห็นของนิสิตนักศึกษา

สภาฯเตรียมเปิดญัติการรับฟังความเห็น”นร.-นิสิต-นศ.”ศึกษาแผนปฏิรูปการศึกษา

ปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้เป็นการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติ