รับมอบอาวุธ

เผยภาพกองทัพรับมอบ ยานเกราะ ใหม่จากสหรัฐฯ เตรียมนำมาประจำการที่ฉะเชิงเทรา

เฟสบุ๊กเพจ SMART Soldiers Strong ARMY ได้เผยภาพของการเคลื่อนย้าย ยานเกราะ Stryker 4 คันที่สหรัฐฯได้ส่งมอบให้ โดยได้มีการเคลื่อนย้ายยานเกราะจากกรมสรรพาวุธทหารบก