รับมือกับการชุมนุม

กองทัพ แจง เอกสารสั่งเตรียมกำลังพลปราบม็อบ เป็นของปลอม

กองทัพบก ออกโรงโต้เอกสารปลอมสั่งรวมกำลังพล-อาวุธ รับมือม็อบที่นัดรวมตัวกันวันที่ 19 ก.ย.นี้ ชี้ ถ้าเป็นเอกสารจริงจะต้องมีการลงนาม