รับมือน้ำหลาก

กรมชลประทาน เดินหน้าขุดลอกลำน้ำเสียวใหญ่ เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนนี้

กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6 เดินหน้าโครงการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเสียวใหญ่ คาดหลายโครงการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2563

กรมชลประทาน นำทีมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 63

กรมชลประทาน วันนี้ (29 พ.ค. 63) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ