รับมืออุทกภัย

กรมชลประทาน สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับมืออุทกภัย

กรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายก่อสร้าง เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่

กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย จังหวัดกระบี่

กรมชลประทาน : วันนี้ (4 ก.ค. 63) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายวีระ เพ็งทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกระบี่