รับสมัครจ้างแรงงาน

กรมชลประทาน เดินหน้า จ้างแรงงาน อย่างต่อเนื่อง ยอดทะลุกว่า 44,000 คนแล้ว

กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้า จ้างแรงงาน ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ยอดผู้สมัครเข้าร่วมจ้างแรงงานชลประทานทะลุกว่า 44,000 คน พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม

ชป. ไม่ทิ้งกัน เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมโครงการ จ้างแรงงาน

กรมชลประทาน เดินหน้า จ้างแรงงาน แล้วเกือบครึ่ง ยอดสะสมกว่า 33,700 คน เร่งดำเนินการจ้างอย่างต่อเนื่องอีก 50,000 คน ให้ครบตามเป้าที่กำหนดไว้

กรมชลประทาน เดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานเกษตรกร ในพื้นที่อีสานกลาง บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง

กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดรับสมัครจ้างแรงงานเกษตรกร เพื่อบรรเทาการสูญเสียรายได้จากภัยแล้งปี 2563 ในพื้นที่ภาคอีสานกลาง