รับสมัครนักเรียน

สพฐ. เล็งเลื่อนรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 เร็วขึ้น หลบเลือกตั้ง

สพฐ.เสนอบอร์ด ขอเลื่อนรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อไม่ให้กระทบเลือกตั้ง เสนอเปิดรับสมัครเร็วขึ้น 1 วัน แต่สิ้นสุดวันเดิม เป็น 22- 27 มีนาคม โ […]