รับสมัคร ส.ส.

ราชกิจจาฯ ประกาศวันรับสมัครส.ส.เขต

“ราชกิจจาฯ” เผยแพร่วันรับสมัครส.ส.เขต-สถานที่ส่งบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ 4-8 ก.พ.62  24 ม.ค.62-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ […]