Tag: รับเด็ก

สพฐ.แจ้ง ผอ.โรงเรียนทั่วประเทศ “รับเด็ก” ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

06 ธันวาคม 2561

รับนักเรียนปี 2562 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ” สพฐ.ออกหนังสือแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศ ติดตามการรับเด็กให้เรียบร้อย “งดระดมทรัพยากรช่วงรับนักเรียนเด็ดขาด” ประสาน ป.ป.ช. จับตาสกัดแป๊ะเจี๊ยะ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ได้ลงนามในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง การระดมทรัพยากรในช่วงรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เนื่องจาก สพฐ. ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ