รับโครงกระดูกน้องพลอย

แม่”พลอย” เผย เหลือแค่กระดูกแม่ก็จะทำให้ดีที่สุด

แม่”น้องพลอย”   รับโครงกระดูกที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อมาประกอบพิธีการสวดพระอภิธรรมศพน้องคืนแรกที่วัดกลาง  เผย ชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นแม่ลูกกันอีก