รั้วรังผึ้ง

รั้วรังผึ้ง ป้องกันช้างป่า

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง กลุ่มงานวิจัยสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่ ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างรั้วรังผึ้ง เพื่อป้องกันช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร ให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาถูกช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลในพื้นที่ต.ช่องสะเดา เพื่อหวังที่จะนำเอาวิธีการดังกล่าวเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา