ราคาข้าวตก

สุดวิกฤติ โรงสีพิจิตร ทยอยปิดกิจการ

สุดวิกฤติ โรงสีพิจิตร ทยอยปิดกิจการ จังหวัดพิจิตร ถือว่าเป็นดินแดนปลูกข้าวชั้นดีที่มีปริมาณข้าวออกสู่ตลาดมากว่า 1 ล้านตันต่อปี แต่ขณะนี้เกิด วิกฤตโรงสีข้าวทยอยปิดกิจการมีเหตุผลมาจากราคาข้าวที่มีแต่ทรงกับทรุดหลายแห่งประกาศหยุดรับซื้อข้าวจากชาวนาแล้ว