ราคานํ้ามัน

ประท้วงอิหร่าน รัฐบาลชัตดาวน์! ปิดอินเทอร์เน็ตสกัดม็อบต้านขึ้นราคานํ้ามันรุนแรง

ประท้วงอิหร่าน เหตุประท้วงเรื่องราคานํ้ามันที่ประเทศอิหร่านทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนฝ่ายสภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศอิหร่าน ได้มีมติให้