ราคาปาล์มตกต่ำ

เผาผลปาล์มทิ้งต่อเนื่องวันที่ 2 เกษตรกรยืนยัน! จะเผาจนกว่าราคาดี!

เผาผลปาล์มทิ้งต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ยืนยันจะเผาจนกว่าราคาจะปรับขึ้นหรือไม่มีผู้บริจาคผลปาล์ม ขณะที่จังหวัดเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา รอเพียงรมต.พลังงานพิจาร […]