รางวัลการใช้ภาษาไทย

หมอทวีศิลป์ คว้ารางวัลการใช้ภาษาไทยสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างสร้างสรรค์

หมอทวีศิลป์ อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)