รางวัลการใช้ภาษาไทยยอดเยี่ยม

“ไบรท์ทีวี” คว้า 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจใช้ภาษาไทยยอดเยี่ยม

ชาวไบรท์ทีวีภาคภูมิใจ หลังจาก 2รายการข่าว อย่าง Headline inside และโต๊ะข่าวชาวบ้าน ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัล หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ จาก สมาคม สถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค