รางวัลเลิศรัฐ

กรมการพัฒนาชุมชน ยอดเยี่ยม คว้า 5 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 นายนิวัติ น้องผาง รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมีนายวิษณุ