Tag: ราชการ

กฟน. พร้อมรับสมัครโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562 เป้าหมาย 30 เมกะวัตต์ เคาะรับซื้อตามเรท กกพ. 1.68 บาท/หน่วย

24 พฤษภาคม 2562

กฟน. พร้อมรับสมัครโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562 เป้าหมาย 30 เมกะวัตต์ เคาะรับซื้อตามเรท กกพ. 1.68 บาท/หน่วย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐนำร่องรับซื้อโซลาร์ ปี 2562 ภาคประชาชน ส่งเสริมให้บ้านและอาคารที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง สามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้เข้าสู่ระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ โดยเปิดรับสมัครจำนวน 30 เมกะวัตต์ เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ในเขตจำหน่ายของ กฟน. ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://spv.mea.or.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน วันนี้ (24 พฤษภ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ