ราชกิจจา

โปรดเกล้าฯ ‘นายทหารราชองครักษ์พิเศษ’ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระป […]

สิงค์อมควันอ่วม! สรรพสามิตตีราคาบุหรี่ 80 บาท/ซอง

สิงห์อมควันกระอัก! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศตีราคายาสูบ 20 มวน ซองละ 80 บาท และให้ปรับราคาตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามขนาดบรรจุ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 25 […]