ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ 2 พรรค สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนและพรรคเพื่อนไทย สิ้นสภาพ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หน้ากากอนามัย – เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี

วานนี้ 4 ก.พ.63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่อง

ราชกิจจานุเบกษา เปิดคำพิพากษาคดีจำนำข้าวจีทูจีฉบับเต็ม จ่ายพันล้าน

ราชกิจจานุเบกษา เปิดคำพิพากษาศาลฏีกาฯฉบับเต็ม 132 หน้า คดีทุจริตจำนำข้าวจีทูจีจำคุกผู้ต้องหา 50 ปี ชดใช้กว่าพันล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นฯ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ความว่า

ราชกิจจานุเบกษา ผู้ตรวจการแผ่นดิน-คู่สมรส ดูงาน เมืองนอก เบิกได้ 4,500 ต่อวัน ค่าแต่งตัว 9 พัน

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้หน่วยงาน เผยแพร่ ค่าโฆษณา-พีอาร์ ต่อสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาฯครั้งที่2 28 ก.พ.นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการเผยแพร่ พ.ร.ฎ. ลด ภาษีที่ดิน – สิ่งปลูกสร้าง ปี 63

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา (พรฎ.) ลด ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตำบลเขาพระงาม

18 มค. 63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ

ราชกิจจาฯประกาศสภาฯ เลื่อน“จักพันธ์” เป็นส.ส.แทน“กรณ์”

วันที่ 17 มกราคม 2563 เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง

ทวีตเดือด!!! ‘โหน่ง’ ซัดไม่เห็นหัวปชช. ตั้งคนมีคดีทุจริตเป็น กมธ.ปราบทุจริต

กมธ.ปราบทุจริต |จากกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1 2 3 7