ราชกิจจานุเบกษา

ประยุทธ์ ลงนาม ราชกิจจาฯ ระบุ ประชาชนการ์ดตก จึงเกิดการแพร่ระบาด

ประชาชนการ์ดตก – เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โปรดเกล้าฯ เครื่องราชฯ ว่าที่พันตรีหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ — เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยพระราชกฤษฎีกา เปิดประชุมรัฐสภาวิสามัญฯ 7เม.ย.นี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2564 ความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เกษม จันทร์แก้ว เป็นองคมนตรี

เกษม จันทร์แก้ว — เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามทะเบียนราษฎร 66 ล้านคน

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล 173 ราย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล

กฎใหม่! กำหนดความเร็วรถยนต์ สูงสุดไม่เกิน120 – วิ่งขวาห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด

1 2 3 26