ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามชุมนุม มั่วสุมหรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงทำให้โควิด19 ระบาด ฉบับที่ 12

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร คุณหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง และทหารชั้นสัญญาบัตร 40 นาย

จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ — เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้น

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบใหม่การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา แพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ตำรับยาที่ปรุงผสม กัญชา ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคและศึกษาวิจัย

กัญชา — เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ อยู่ในไทยได้นาน 9 เดือน มีผลวันนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม มั่วสุมที่เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด19 ฝ่าฝืนมีโทษ มีผลแล้ววันนี้

วันที่ 30 กันยายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

ราชกิจจาฯประกาศกฎกระทรวง ขึ้นภาษีบุหรี่ มีผล 1 ต.ค.64

ราชกิจจาฯประกาศกฎกระทรวง ขึ้นภาษีบุหรี่ ทั้งบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ นายกฯคืนอำนาจกฎหมาย 31 ฉบับให้รัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่องยกเลิกกำหนดการอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นอำนาจหน้าที่

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายเวลา “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ทั่วประเทศ ไปอีก 2 เดือน ถึง 30 พ.ย. 64 นี้

ราชกิจจานุเบกษา ขยายระยะเวลาการประกาศ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ทั่วประเทศ ไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายเพดานหนี้สาธารณะเป็น 70% ต่อจีดีพี

เมื่อวัน 28 ก.ย.2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประเทศของ คณะกรรมการนโยบาย การเงินการคลังของรัฐ ลงนามท้ายประกาศโดย
1 2 3 32