ราชกิจจา ลดเบี้ยประกันรถยนต์

ประกาศลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ติดกล้องหน้ารถ5-10%

ราชกิจจานุเบกษา ออกคำสั่ง “ลดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ติดระบบกล้องหน้ารถ” 5-10%  ให้กับรถทุกประเภท เป็นการส่งเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประ […]