ราชวงศ์ชิง

วังต้องห้าม คืนชีพ นาฬิกาโบราณยุคราชวงศ์ชิง ร่วมกับพิพิธภัณฑ์เสิ่นหยาง

วังต้องห้าม หรือพิพิธภัณฑ์พระราชวังในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน และในนครเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือ