ราชวงศ์ฮั่น

จีนพบ หลุมศพราชวงศ์ฮั่น หลังแม่น้ำเหลืองระดับน้ำลดฮวบ

คณะนักโบราณคดีจีนค้นพบ หลุมศพราชวงศ์ฮั่น กว่า 100 หลุม ซึ่งมีความเก่าแก่ราว 2,200 ปี บริเวณริมแม่น้ำเหลือง ช่วงเมืองลั่วหยาง