ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบ แคปซูลความดันลบ ป้องกันไวรัสโควิด-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบ แคปซูลความดันลบ ป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัสโควิด-19 และเชื้ออันตราย กรณีเคลื่อนย้ายส่งต่อการรักษาผู้ป่วย