ราชสีมาวิทยาลัย

ผอ.รร.ดังสั่งล่ารายชื่อ นร.ชาย เบี่ยงเบนทางเพศ

โรงเรียนดังเมืองโคราช สั่งสำรวจประชากรนักเรียนชาย ‘เบี่ยงเบนทางเพศ’ ด้าน ผอ.ชี้แจงเป็นโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กนักเรียนให้เหมาะสม และรา […]