ราชอาณาจักรภูฏาน

กษัตริย์จิกมีและพระราชินี โพสต์ Facebook ถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย!

กษัตริย์จิกมีและพระราชินีแห่งภูฏานทรงโพสต์ข้อความ Facebook ถวายความอาลัยแด่ในหลวง ร.9 เป็นครั้งสุดท้าย

‘กษัตริย์จิกมี’แห่งภูฏาน เสด็จถึงไทยร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ร.9

กษัตริย์จิกมี พร้อมด้วยพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จถึงไทยเพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช