ราชาไม้หอม!

ราชาไม้หอม! “พีระพันธุ์” ยื่นหลักฐานเป็นเจ้าของชิ้นส่วนไม้กฤษณา

ราชาไม้หอม! “พีระพันธุ์” ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้กฤษณา และเจ้าของสิทธิบัตรไม้กฤษณารายแรกของโลก ยื่นหนังสือแสดงตนพร้อมหลักฐานการได้มา และถือครองที่ถูกต้องในชิ้นส่วนไม้กฤษณา และชิ้นไม้อื่นๆ