รายชื่อยา

เล็งประกาศชื่อยา-ค่ารักษา ขึ้นเว็บไซต์ ให้ตรวจสอบก่อนใช้บริการ

“กรมการค้าภายใน” เตรียมถก สธ. หมอ นำชื่อยาและ ค่ารักษา พยาบาลขึ้นเว็บไซต์ ให้ผู้บริโภคได้รับทราบก่อนใช้บริการ วอน สธ.แปลงชื่อยาให้ประชาชนเข้าใจง่าย คา […]