รายอกีตอ

รายอกีตอ พระราชาของพวกเรา

รายอซีแย ภาษามาลายูที่มีความหมายว่า พระราชาแห่งประเทศสยาม และเป็นพระนามที่ชาวมาลายูเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้ว ใช้เอ่ยนามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ […]