รายใหญ่

ทหาร วิสามัญ เชนทร์ อู่ทอง แก๊งค้ายารายใหญ่

ทหารชุด ศรภ. วิสามัญพ่อค้ายานรก ฉายา เชนทร์ อู่ทอง ชักปืนสู้ หลังนัดล่อซื้อที่ราชบุรี จนมุม ที่เมืองสุพรรณบุรี