รายได้ยั่งยืน

​กลุ่มชีวะเกษตรพลิกผันนำสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสร้างความสัมพันธ์การเกษตรเพิ่มมูลค่ารายได้ให้ยั่งยืน

นายเจียร ไพรสุวรรณ อายุ 42 ปี สมาชิกกลุ่มชีวะเกษตร พลิกผันจากการปลูกพืชเศรษฐกิจจากสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน มาปลูกพืชผสมผสาน และพืชผลตามฤดูกาล เช่น […]