รำสักการะพระศิวะ

นาว ทิสานาฏ โชว์นาฏศิลป์สร้างสรรค์ “รำสักการะพระศิวะ” อ่อนช้อยงดงามสะกดทุกสายตา

นาว ทิสานาฏ สืบสานประเพณีลอยกระทงในงาน “บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา” ณ ปราสาทหินเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์