รื้อคอกหอย

ผบ.ทร. ลงพื้นที่ อ่าวบ้านดอน ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้เดินทางลงพื้นที่ อ่าวบ้านดอน ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเลี้ยงหอยแครง

รองผู้ว่าสุราษฎร์ฯ รื้อขนำหลังแรก จากนโยบายจัดระเบียบ อ่าวบ้านดอน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ อ่าวบ้านดอน เพื่อสำรวจและติดตามการรื้อขนำกลางคอกหอย หลังมีประกาศให้สั่งรื้อถอนภายใน 60 วัน