รื้อรีสอร์ทภูทับเบิก

รื้อรีสอร์ทหรูภูทับเบิกอีก 1หลังครบกำหนด

ชุดปฏิบัติการรื้อถอนรีสอร์ทภูทับเบิก เตรียมนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ป่าไม้ กว่า 200 นาย ทำการรื้อถอนรีสอร์ทหรูอีก 1 แห่ง หลังครบกำหนด 30 วัน ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของรื้อถอนเอง