รื้อแผงค้า

คืบหน้ารื้อแผงค้ารอบวิหารมงคลบพิตรยังมีต่อเนื่อง บางส่วนยืนหยัดขออยู่ต่อ

ความคืบหน้าการรื้อร้านในวันที่ 2 ของหน่วยงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทหาร รวมทั้งกรมศิลปากร เบื้องต้นการรื้อเต็นท์และร้านค้าในบริเวณหลังพระวิหารมงคลบ […]