รุกป่าภูเรือ

แจ้งจับกรรมการเครือ”เปรมชัย”รุกป่าภูเรือกว่า 6 พันไร่

แจ้งจับกรรมการเครือ”เปรมชัย”รุกป่าภูเรือกว่า 6 พันไร่ ทำให้รัฐเสียหายกว่า 600 ล้านบาท