ร่วมทำกิจกรรม

นักเรียน รร.สามเสนฯ ตั้งแถวริมรั้ว ร่วมขบวนรถแห่ กลุ่มนักเรียนเลว

บรรยากาศที่หน้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กลุ่มนักเรียนได้ออกมาตั้งแถวริมรั้วของโรงเรียนเพื่อรอร่วมทำกิจกรรมกับ กลุ่มนักเรียนเลว