ร่วมลงนาม MOA

ไทย – ลาว ร่วมลงนาม MOA ส่งเสริมการจ้างงาน ขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

“รัฐมนตรีแรงงาน” ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาว ตอบสนองความต้องการแรงงาน หวังคุ้มครองสิทธิแรงงานตามหลักสากล พร้ […]