ร่วมสมัย

จากหัตถกรรมไทยพื้นบ้านสู่หัตถศิลป์ร่วมสมัย ด้วยแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหัตถศิลป์ไทย

งานหัตถกรรมไทยพื้นบ้านที่ถูกประยุกต์ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่สู่หัตถศิลป์ร่วมสมัยที่งดงาม สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยการพัฒนาผลงานดั้งเดิมให้เข้ากับ […]