ร่วมใจ

ชาวสงขลาเนรมิต’ถนนสายกล้วย’สร้างรายได้ให้ทุกครัวเรือน

ชาวสงขลา ร่วมใจปลูกต้นกล้วยหลายสายพันธ์ุทั้ง 2 ข้างทางใน อ.จะนะ ระยะทาง 1,500 ม. จนมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ถนนสายกล้วย” ทั้งยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกด้ว