ร่องสวน

เพิ่มรายได้สู่ครัวเรือน! เกษตรกรเขาเฒ่าเลี้ยงล็อบสเตอร์น้ำจืดในร่องสวนปาล์มน้ำมัน

ชาวสวนปาล์มน้ำมันใน จ.พังงา สร้างพื้นที่ว่างบริเวณร่องสวนปาล์มขุดบ่อดินรองพลาสติกเพาะพันธุ์กุ้งก้ามแดงหรือ “ล็อบสเตอร์น้ำจืด” สายพันธุ์จากประเทศออสเตรเลียสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง