ร่อนจดหมาย

ไทยมิลค์ ร่อน จม. ขอโทษ ปมนมโรงเรียนไร้คุณภาพ

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ร่อนจดหมายขอโทษ กรณีจัดส่งนมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพ พร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงวันนี้ (11 มิย.61)