ร่างพรบ.

นิพิฏฐ์ แฉ นาที ไปจีนช่วงลงมติพ.ร.บ. งบประมาณ ส่อผิดอาญา-งบฯไม่ชอบด้วยรธน.

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เปิดหลักฐานแฉ นาที รัชกิจประการ ไปจีนช่วงลงมติร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ส่อผิดอาญาและทำร่างพรบ.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ