ร่างพ.รบ.งบประมาณ 64

ธนกร สวน หญิงหน่อย ยัน ร่างพ.รบ.งบประมาณ 64 ใช้คุ้มค่า ไม่เอื้อทุจริตเหมือนอดีต

ธนกร สวน หญิงหน่อย ยืนยัน ร่างพ.รบ.งบประมาณ 64 เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด มั่นใจไม่เอื้อทุจริตเหมือนในอดีต