ร่างพ.ร.บ.

บิ๊กตู่ ขอบคุณสภาฯ ผ่านร่างพ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2563

บิ๊กตู่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอบคุณสภาฯ ผ่านร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ยืนยันรัฐบาลนำงบใช้คุ้มค่า และโปร่งใสตามวัตถุประสงค์