ร่างรธน.ฉบับชั่วคราว

เฉลิม ช่วยลดขัดแย้ง เสนอร่างรธน.ฉบับชั่วคราว พร้อมให้ยุบสภาด่วน

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทยได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2563 เพื่อมาบังคับใช้ โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 5 มาตรา คือ