ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

สมเจตน์ ชี้หากร่างรธน.ใหม่ บ้านเมืองจะยิ่งเกิดความแตกแยกหนักกว่าเดิม

ในการประชุมร่วมรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ในฐานะประธานรัฐสภา เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม