ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกเกณฑ์ทหาร

รังสิมันต์ โรม เปิดรับความเห็นร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เสนอ 4 สาระสำคัญยกระดับกองทัพไทย

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้แชร์โพสต์ให้เปิดประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกเกณฑ์ทหาร โดยร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ส.ส.