ร้อง

22 ปีผ่านไปคนพิการไม่มีโอกาสได้ใช้ BTS : Bright News 22-01-60

เครือข่ายคนพิการรวมตัวฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายกรณี กทม. สร้างลิฟต์ไม่เสร็จตามกำหมดระบุ  22 ปีผ่านไปคนพิการก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ BTS   https://www.y […]